תקציר עמ' 221 - ת. 17

תרגיל מסכם בנושא סכום הזויות במשולש