תקציר עמ' 219 - ת. 9

משולש שווה שוקיים - סכום הזויות במשולש