תקציר זויות

סיכום המושגים העיקריים בנושא זויות, עמ׳ 212 - ת. 4