תקציר עמ' 237 - ת. 5

מפגש האנכים האמצעיים לצלעות במשולש