תקציר משפט חפיפה רביעי, מפגש האנכים האמצעיים וחוצי הזויות במשולש

סיכום המושגים העיקריים בנושא משפט חפיפה רביעי, מפגש האנכים האמצעיים וחוצי הזויות במשולש