תקציר עמ' 234 - ת. 15

תרגילים שונים - תכונות הצלעות והזויות במשולש