תקציר תכונות הצלעות והזויות במשולש (אי שוויונים במשולש)

סיכום המושגים העיקריים בנושא תכונות הצלעות והזויות במשולש (אי שוויונים במשולש), עמ׳ 233 - ת. 6