תקציר עמ' 230 - ת. 13

דלתון, האלכסון הראשי בדלתון, האלכסון המשני בדלתון