תקציר עמ' 229 - ת. 7

משולש שווה שוקיים - חפיפת משולשים