תקציר משולש שווה שוקיים - חפיפת משולשים, דלתון

סיכום המושגים עיקריים בנושא חפיפת משולשים עם משולש שווה שוקיים ודלתון