תקציר עמ' 226 - ת. 12

מושגים עיקריים בנושא חפיפת משולשים