תקציר עמ' 225 - ת. 5

מושגים עיקריים בנושא חפיפת משולשים