תקציר חפיפת משולשים

סיכום המושגים העיקריים בנושא חפיפת משולשים