תקציר עמ' 113 - ת. 38

פתרון משוואות אי רציונאליות