תקציר עמ' 112-111 - דוגמאות ב' - ג'

פתרון משוואות אי רציונאליות