תקציר משוואות אי רציונאליות

פתרון משוואות אי רציונאליות, דוגמה א׳