תקציר עמ' 223 - ת. 4

פתרון תרגיל העוסק בסכום הזויות במרובע