תקציר עמ' 112 - ת. 16 , 29

פתרון משוואות אי רציונאליות