תקציר עמ' 104 - ת. 79

המשמעות הגרפית של מספר הפתרונות של מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה