תקציר המשמעות הגרפית של מספר הפתרונות

הקשר בין מספר הפתרונות של מערכת משוואות ממעלה ראשונה לבין מצבם ההדדי של הישרים המיוצגים על ידי המשוואות, דוגמה ד׳