תקציר עמ' 102 - ת. 34

חקירת מערכת משוואת ממעלה ראשונה