תקציר עמ' 99-98 - דוגמאות ב' - ג'

מספר הפתרונות של מערכת משוואות ממעלה ראשונה: פתרון יחיד, אף פתרון ואינסוף פתרונות