תקציר חקירת מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה

מספר הפתרונות של מערכת משוואות ממעלה ראשונה: פתרון יחיד, אף פתרון ואינסוף פתרונות, דוגמה א׳