תקציר עמ' 80 - ת. 28

מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטר אחד