תקציר עמ' 78 - דוגמאות ב' - ג'

פתרון מערכת משוואות ע״י השוואת המקדמים או שיטת ההצבה