תקציר מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטרים

מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטר אחד, דוגמה א׳