תקציר עמ' 57 - ת. 19

מציאת משוואת ישר העובר דרך שתי נקודות