תקציר עמ' 56 - ת.4, 14

נוסחה למציאת משוואת ישר העובר דרך שתי נקודות, ישרים מקבילים, הפרמטר b במשוואת הישר