תקציר עמ' 52 - ת. 5, 15, 19

זיהוי המצב ההדדי של ישרים על פי ערכי m ו- b