תקציר המצב ההדדי של ישרים במישור

זיהוי המצב ההדדי של ישרים על פי ערכי m ו- b