תקציר עמ' 49-48  - ת. 5, 9

אמצע הקטע, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודת חיתוך עם ציר ה- x , נקודת חיתוך עם ציר ה- y