חישוב אמצע קטע על פי נקודות הקצה שלו,  חישוב נקודת קצה של קטע על פי נקודת קצה ונקודת אמצע קטע