תקציר נקודות החיתוך של שני ישרים

מציאת נקודת חיתוך של שני ישרים ע״י חישוב ובעזרת תיאור גרפי, עמ׳ 47 - ת. 10