נקודות חיתוך עם הצירים, האפסים של הפונקציה, נקודת חיתוך עם ציר ה- x , נקודת חיתוך עם ציר ה- y, עמ׳ 47 - ת. 3