תקציר עמ' 43 - ת. 7

מערכת צירים, סרטוט משולש במערכת צירים, חישוב שטח משולש