תקציר מערכת צירים

ראשית הצירים, ארבעה רביעים, נקודה