תקציר התיאור הגרפי של הישר

ישר העובר דרך הראשית, ישר המקביל לציר ה-x, ישר המאונך לציר ה-x, דוגמה ה׳