תקציר מציאת פרמטרים

מציאת הפרמטר m במשוואת הישר, דוגמה ד׳, עמ׳ 44 - ת. 26