תקציר המשוואה המפורשת של הישר

הגדרת המשוואה המפורשת של הישר, דוגמאות ב׳-ג׳