תקציר עמ' 79 - ת. 5

מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטר אחד