תקציר עמ' 77 - ת. 81

פירוק לגורמים, הוצאת גורם משותף, מציאת מכנה משותף, הנוסחאות לכפל מקוצר, הנוסחה לדו איבר בריבוע, פירוק הטרינום (תלת איבר ריבועי)