תקציר עמ' 76 - ת. 79

פירוק לגורמים, הוצאת גורם משותף, מציאת מכנה משותף, הנוסחאות לכפל מקוצר, הנוסחה לדו איבר בריבוע, פירוק הטרינום (תלת איבר ריבועי)