תקציר עמ' 75 - ת. 50

פירוק לגורמים, הוצאת גורם משותף, מציאת מכנה משותף, הנוסחאות לכפל מקוצר