תקציר עמ' 75 - ת. 38

פירוק לגורמים, מציאת מכנה משותף, הנוסחאות לכפל מקוצר, הנוסחה לדו איבר בריבוע, פירוק הטרינום (תלת איבר ריבועי)