תקציר עמ' 74 - ת. 26

פירוק לגורמים, הוצאת גורם משותף, מציאת מכנה משותף, הנוסחאות לכפל מקוצר