תקציר עמ' 72 - דוגמאות ה' - ו'

פירוק לגורמים, הוצאת גורם משותף, מציאת מכנה משותף, הנוסחאות לכפל מקוצר, הנוסחה לדו איבר בריבוע, פירוק הטרינום (תלת איבר ריבועי)