פירוק לגורמים, הוצאת גורם משותף, מציאת מכנה משותף, הנוסחה להפרש ריבועים