תקציר עמ' 71 - דוגמאות ג' - ד'

פירוק לגורמים, הוצאת גורם משותף, מציאת מכנה משותף, הנוסחה להפרש ריבועים