תקציר עמ' 74 - ת. 7

פתרון משוואות פרמטריות ללא פירוק לגורמים, כינוס איברים, פתיחת סוגריים