תקציר משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטרים

פתרון משוואות פרמטריות ללא פירוק לגורמים, דוגמה א׳