Summary יהודי התפוצות הגדרות הזהות

בשיעור זה נכיר את הגדרות הזהות של יהודי התפוצות. בין הגדרות הזהות: זהות אזרחית, לאומית ודתית. באמצעות הגדרות הזהות נוכל להבחין בקשר המיוחד של יהודי התפוצות למדינת ישראל